29 вересня 2021

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 2021 р.

Завдання для учнів Лозуватської гімназії
30 вересня 2021 р.

8 клас 
1 урок. історія України (синхронний)
всесвітня історія (асинхронний)

1. Перевірка домашнього завдання. Дайте відповіді на питання , заповнивши форму.

2. Опрацюйте параграф 4 
3. Складіть таблицю в зошиті"Повсякденне життя населення Західної Європи в Ранній Новий час"  (завдання 9 ст.24 підручника)

9 клас 
2 урок. історія України (синхронний)
всесвітня історія (асинхронний)

1. Перевірка та закріплення теми "Завершення Великої французької революції кінця XVIII ст." Дайте відповіді на запитання
2. Опрацюйте параграф 4 "Консульство та імперія Наполеона Бонапарта"
3. Продовжіть заповнювати хронологічну таблицю.
4.Запишіть до зошита нові терміни та поняття з відповідної теми.
5. Виберіть з підручника (параграф 3 та 4 ) і запишіть до зошита цікаві факти з біографії Наполеона Бонапарта. Доповніть їх фактами знайденими з інших джерел.


23 вересня 2021

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 2021 р.

 Завдання для учнів 8 класу 

Лозуватської гімназії


Історія України

23 вересня 2021 рік


1. Опрацюйте § 3 підручника.

2. Виконайте письмово завдання 2, 3, 4 на стор. 30


Всесвітня історія

перевірте свої знання з попередньої теми за допомогою інтерактивних вправ

1. Опрацюйте § 3 підручника.

2. Перегляньте відео з теми.0

3.Випишіть до зошита найважливіші відкриття та винаходи XVI ст.

Відповіді надсилаємо на електронну адресу palivoda.olena@ukr.net


                 Завдання для учнів 9 класу 

                    Лозуватської гімназії

Історія України

23 вересня 2021 рік


1. Опрацюйте § 3-4 підручника.

2. Виконайте письмово завдання 2 на стор. 33.


Всесвітня історія

1. Опрацюйте § 3 підручника.

2. Перегляньте відео з теми

3.Складіть хронологічну таблицю "Найважливіші події Великої французької революції"


Відповіді надсилаємо на електронну адресу palivoda.olena@ukr.net

Правознавство

1.Опрацюйте § 2 підручника

29 квітня 2021

ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ ЛОЗУВАТСЬКОЇ  ГІМНАЗІЇ


29 квітня
6 КЛАС 
Опрацюйте тему "Октавіан Август" (§  48 - 49 ПІДРУЧНИКА),  ВИБЕРІТЬ  З ВІДПОВІДНИХ ПАРАГРАФІВ ВСІ ІСТОРИЧНІ ФАКТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВЛІННЯ ОКТАВІАНА АВГУСТА  ТА ЗАПИШІТЬ ЇХ
7 КЛАС 
 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


1. ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ: Культура українських земель у другій половині ХІV —
ХV ст. (  § 25  ПІДРУЧНИКА ) 
2. ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНУ РОБОТУ - складіть ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО

ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net


8 КЛАС
 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Опрацюйте тему "Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст."  та дайте відповіді на питання 

1.ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "РОЗВИТОК ОСВІТИ, НАУКИ
ТА МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 17 - 18 СТ. " ДЛЯ ЦЬОГО ОЗНАЙОМТЕСЬ З  § 35 ПІДРУЧНИКА ТА РОЗПОЧНІТЬ ЗАПОВНЮВАТИ ТАБЛИЦЮ  ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ
ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ
НАЙВІДОМІШІ ДІЯЧІ
ОСВІТА


НАУКА


МУЗИЧНА КУЛЬТУРА
ТАБЛИЦЮ  НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net

9 КЛАС
 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


1.ОПРАЦЮЙТЕ  ТЕМУ "ПОДІЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 - 1907 РР. НА УКРАЇНІ"(  § 39 ПІДРУЧНИКА) , ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО З ТЕМИ
ТА СКЛАДІТЬ ХРОНОЛОГІЧНУ ТАБЛИЦЮ.2.ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В 1907 - 1914 РР.", ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО З ТЕМИ ТА СКЛАДІТЬ ОПОРНУ СХЕМУ.


 ПРАВОЗНАВСТВО


ОПРАЦЮЙТЕ  ТЕМУ "КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ЗЛОЧИН" § 26 ПІДРУЧНИКА 
ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

1. Нормами якого права регулюються кримінальні правовідносини?

А) Кримінального Б) Адміністративного

В) Цивільного Г) Кримінально-процесуального. 

2. Вкажіть основну функцію кримінального права України:

А) Регулятивна Б) Охоронна

В) Попереджувальна Г) Дозвільна 

3. Який орган державної влади видає кримінальні закони?

А) Конституційний Суд України Б) Генеральна Прокуратура України

В) Кабінет Міністрів України Г) Верховна Рада України

4. Протиправні діяння, що не становлять великої небезпеки для суспільства, як злочини – це:

А) Злочин Б) Кримінальний проступок

В) Адміністративний проступок Г) Адміністративне правопорушення 

5. Що є ознаками злочину, як суспільного небезпечного винного діяння: 

А) протиправність Б) кримінальна караність

В) об’єктивна сторона Г) суб’єктивна сторона.

6. Хто є суб’єктом злочинного діяння (дії чи бездіяльності):

А) юридична особа Б) фізична особа, з 21 року

В) фізична особа, з 16 років Г) фізична особа з 18 років.

7. Основною ознакою вчинення злочину є вина, що проявляється у формі:

А) прямого умислу Б) прямої недбалості

В) необережність Г) непрямий умисел

8. Що є заходом примусу, який застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яку визнано винною у скоєнні злочину?

А) попередження Б) адміністративний арешт

В) покарання Г) конфіскація майна

9. Що відносять до додаткових покарань особи, яку визнано винною у вчиненні злочину?

А) Громадські роботи Б) конфіскація майна

В) штраф Г) виправні роботи 

10. Які примусові заходи виправного характеру можуть бути застосовані до неповнолітнього?

А) арешт Б) штраф
В) застереження Г) громадські роботи 
27 квітня 2021

ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ ЛОЗУВАТСЬКОЇ  ГІМНАЗІЇ
Діти! Завдання виконуйте старанно і вчасно, бо доступ до анкет буде згодом обмежено! Бажаю успіху!
27 квітня 2021 р.5 КЛАС

ОПРАЦЮВАТИ ТЕМУ "Праця і господарство: колись і сьогодні. "(ПІДРУЧНИК § 25) ,  
перегляньте відео


опрацюйте історичні джерела  на ст.178 - 179  та виконайте завдання 


ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net
7 КЛАС 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
 ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА У XII - XV  СТ.(  § 21) ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ  

8 КЛАС

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "Англійські колонії в Північній Америці.
Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США" (ПІДРУЧНИК § 25), ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО


СКЛАДІТЬ ХРОНОЛОГІЧНУ ТАБЛИЦЮ, ВИКОНАВШИ ПИТАННЯ №15 (СТ. 222 ПІДРУЧНИКА) , ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО УРОКУ УЗАГАЛЬНЕННЯ (ПОВТОРИТИ § 22 - §25)ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net


9 КЛАС

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "Британське володарювання в Індії.
Народи Африки під владою європейських колонізаторів" (СТ. 211 ) 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ З ТЕМИ 22 квітня 2021

ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ ЛОЗУВАТСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ
22 КВІТНЯ 2021
Діти! Завдання виконуйте старанно і вчасно, бо доступ до анкет буде згодом обмежено! Бажаю успіху!
6 клас 


ПОВТОРІТЬ  § 47 ТА ОПРАЦЮЙТЕ § 48


ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ 1


7 КЛАС 
 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ1. ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО" ( ПАРАГРАФ 20)  ТА ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО  
ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ В КІНЦІ ПАРАГРАФА


ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net
ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ОПИТУВАННЯ


8 КЛАС


 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


1.ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "ГЕТЬМАНЩИНА У 20 - 40 РОКИ XVIII CТ. " ДЛЯ ЦЬОГО ОЗНАЙОМТЕСЬ З  § 31 ПІДРУЧНИКА ТА ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО 


ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ №3 В КІНЦІ ПАРАГРАФА
ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net
ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ОПИТУВАННЯ 

9 КЛАС


 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1905 - 1907 РОКІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ"
ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО 


 ТА ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ОПИТУВАННЯ


 ПРАВОЗНАВСТВО
ОПРАЦЮЙТЕ  ТЕМУ "КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" § 26 ПІДРУЧНИКА , ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО НА ЦЮ ТЕМУ https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk
ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО  ОПИТУВАННЯ20 квітня 2021

ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ ЛОЗУВАТСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ


Діти! Завдання виконуйте старанно і вчасно, бо доступ до анкет буде згодом обмежено! Бажаю успіху!

5 КЛАС
20 квітня 2021 р.

ОПРАЦЮВАТИ ТЕМУ "Хто заклав підвалини української історичної науки"(ПІДРУЧНИК § 23) ,  ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕО 

https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.


7 КЛАС 

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

20 квітня 2021 р.

 ПОВТОРІТЬ  § 20 ПІДРУЧНИКА. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
ОПРАЦЮЙТЕ § 21 ПІДРУЧНИКА, ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ОПИТУВАННЯ


8 КЛАС

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
 20 КВІТНЯ 2021 Р.


ОПРАЦЮЙТЕ ТЕМУ "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 18 СТ." (ПІДРУЧНИК § 24), ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ВІДЕОСКЛАДІТЬ ТАБЛИЦЮ, ВИКОНАВШИ ПИТАННЯ №11 (СТ.210 ПІДРУЧНИКА)ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЄМО НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ palivoda.olena @ukr.net

9 КЛАС

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


20 КВІТНЯ 2021 Р.

ОПРАЦЮЙТЕ  ПІДРУЧНИК § 26  та ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ