17 серпня 2015

Науково - практичні проблеми, над якими можуть працювати вчителі історії

Науково - практичні проблеми, над якими можуть працювати вчителі історії

1.                 Роль і місце місцевого краєзнавчого матеріалу на уроках історії для розвитку  пізнавальних і розумових здібностей учнів.
2.      Оновлення змісту освіти з історії на основі широкого використання нових педагогічних інновацій, технологій та елементів передового досвіду.
3.      Використання різних форм нетрадиційної роботи з метою виховання інтересу щодо вивчення історії.
4.      Науково-дослідницька діяльність учнів, як одна з форм розвитку та заохочення творчих здібностей обдарованих дітей.
5.       Впровадження краєзнавчого та етнографічного компонента у навчальному процесі.

6.      Формування нової суспільної свідомості учнів на основі систематизації та поглиблення  знань з історії рідного краю.
7.      Використання комп’ютерних технологій на уроках історії як один з методів кращого засвоєння нового матеріалу.
8.      Використання нформаційно-комунікаційних технологій для поглибленого вивчення історії.
9.      Шляхи забезпечення формування предметної історичної та громадянської компетентності на уроках історії та суспільствознавчих курсів.
10.  Формування інформаційної компетентності учнів у навчанні історії
11.  Використання елементів проектної технології як один із шляхів формування навчальних компетентностей учнів .
12.  Метод проектів як один із шляхів розвитку творчої активності учнів.
13.  Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій.
14.  1.Кооперативна навчальна діяльність як форма організації навчання в малих групах учнів.
15.  Громадянське виховання особистості на основі використання історії рідного краю.
16.  Використання інноваційних технологій у роботі з обдарованими дітьми.
17.  Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін.
18.  Інтерактивні технології навчання на уроках правознавства.
19.   Практична реалізація краєзнавчого підходу до вивчення навчальних предметів у старшій школі.
20.  Проектна технологія у творчій лабораторії вчителя історії.
21.  Історичне краєзнавство як засіб формування національно свідомої особистості
22.  Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес.
23.  Формування інформаційної компетентності учнів у навчанні історії
24.  Практичні роботи на уроках історії як засіб творчого самовираження особистості учня в умовах Державного стандарту
25.  Організація самостійної роботи учнів на уроках історії
26.  Ігрові методи навчання на уроках історії
27.  Метод проектів як один із шляхів розвитку творчої активності учнів
28.  Застосування міжпредметних зв’язків як важливого чинника у формуванні учнівських компетентностей
29.  Використання елементів краєзнавчої діяльності на уроках історії
30.  Особистісний підхід в процесі викладання історії.
31.  Шляхи формування предметних компетентностей на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін
32.   Формування історичної компетентності шляхом використання археологічної спадщини краю
33.   Від дослідницької компетентності педагога до навчально-дослідницьких умінь учнів
34.  Активна пізнавальна діяльність учнів на уроках історії та правознавства у профільних класах як умова формування предметної компетентності.
35.  Пізнавальні завдання як засіб діагностики і розвитку пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії та основ правознавства.
36.  Особистісно орієнтований підхід до викладання суспільних дисциплін в загальноосвітній школі.
37.  Розвивальне навчання з використанням елементів ТРВЗ на уроках історії, як засіб розвитку творчості учнів.
38.  Активізація розумової діяльності учнів на уроках правознавства. Форми та методи роботи з обдарованими учнями.
39.  Самостійна пошукова діяльність школярів засобами технології проблемного навчання
40.  Роль методу проектів у формуванні громадянських компетенцій на уроках суспільствознавчих дисциплін
41.  Застосування технологій активного навчання в процесі викладання історії.
42.  Впровадження ігрової діяльності на уроках історії


Немає коментарів:

Дописати коментар